U ovom trenutku u Industriji delikatesa od mesa „Njam Njam“ radi 121 osoba, a još 70 farmera rade kao naši saradnici.

Svakodnevno ulažemo u razvoj što znači da će broj porodica koje su povezale svoju egzistenciju sa firmom „Njam Njam“ konstantno rasti. Na taj način svi zajedno činimo jednu veliku, rastuću porodicu.

Zbog toga želimo da privučemo najbolje ljude, koji će svojim stručnim i ljudskim kvalitetima doprinijeti razvoju kako Industrije „Njam Njam“, tako i svom vlastitom.

Ako sebe vidite u firmi „Njam Njam“, popunite obrazac za posao i navedite za koje radno mjesto konkurišete, a mi ćemo s Vama kontaktirati čim se otvori radno mjesto za koje ste konkurisali.