Strana se učitava

File

rinfuz

tacna

svježe

zamrznuto

File

Rinfuz

Pojedinačno pakovanje - rinfuz:
1,30kg do 2kg

Zbirno pakovanje - kutija:
12 kg

Rok trajanja:
Svježe 5 dana
Zamrznuto 12 mjeseci

Tacna

Pojedinačno pakovanje - tacna:
400gr do 600gr

Zbirno pakovanje - kutija:
13 tacni

Rok trajanja:
Svježe 5 dana
Zamrznuto 12 mjeseci